เวทีรักการอ่าน
สุทิน ศิรินคร


อ.ระพีพรรณ พัฒนาเวช ได้สาธิตการอ่านนิทานอย่างมีความสุข ความสนุกและความรื่นรมย์ ซึ่งเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือ และนำเสนอภาพกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ สนใจและอยากทำจิตอาสาในการเป็น"ผู้นำการอ่าน" ถ่ายทอดให้กับเพื่อน ๆ และรุ่นน้องในตำบลหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

­

­สาธิตการอ่านหนังสือนิทาน "กระดุ๊กกระดิ๊ก กระด๊อกกระแด๊ก" เขียนเรื่องโดย เกริก ยุ้นพันธ์ และภาพโดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ / ชีวัน วิสาสะ และหนังสือนิทานรัสเซีย "หัวผักกาดยักษ์" เรื่องโดยอเล็กเซ ตอลสตอย เรื่องภาษาไทยโดย พรอนงค์ นิยมค้า รูปโดย ซูเรียว ซาโต้ ซึ่งเป็นหนังสือในเครืออมรินทร์ที่ได้รับรางวัลชมเชย พ.ศ. 2540 จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

­

ฝึกซ้อมทักษะการอ่านนิทานให้เพื่อนฟัง


ฝึกทักษะพื้นฐานการวาดด้วยใจ โดย อ.สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ (ก้อย) ฝึกให้เด็ก ๆ วาดรูปโดยไม่มองกระดาษที่วาด แต่ให้สายตามองไปที่แก้วน้ำ แจกัน นิ้วมือ แล้วใช้ดินสอหรือปากกาวาดภาพที่มองเห็นบนกระดาษ เสร็จแล้วให้ประยุกต์ใช้รูปทรงสี่เหลี่ยม วงกลม ตัดปะและวาดเป็นรูปตามต้องการ แล้วนำมาเสนอภาพจินตนาการ เพื่อฝึกนิสัยกล้าแสดงออกในการสื่อสารผลงานตนเอง

­

­

อ.สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ ให้เด็กเก็บใบไม้ที่ร่วงแล้วมา คนละ 1 ใบ แล้วนำกระดาษทับ ใช้สีไม้ขูดตามรูปร่างของใบไม้ก็จะได้ภาพตามลวดลายของใบไม้ จากนั้นก็จะให้ใช้สีเทียนวาดภาพใบไม้ตามจินตนาการของเด็ก แล้วฉีกตามรูปร่าง ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับประกอบภาพทำหนังสือนิทานด้วยตนเอง และทำให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกและมีความสุขในวันนี้