วิธียืมเงินดีแทค
Alex Linenko

ใช้บริการใจดีให้ยืมเงินดีแทคผ่านดีแทค แอป. บริการใจดีให้ยืม คือบริการยืมค่าโทรฉุกเฉิน (มีค่าธรรมเนียมขึ้นกับวงเงินที่ยืม) และเมื่อเติมเงินอีกครั้ง