แหล่งเรียนรู้ชุมชน : การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
Atomdony Modtanoy

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้รู้จักใช้พืชผัก ผลไม้ ที่เหลือจากกินแล้วให้มีประโยชน์

2.เพื่อให้เรียนรู้ถึงการทำตัวล่อจุลินทรีย์

3.เพื่อให้ได้รู้จักกับตัวจุลินทรีย์ว่ามันอยู่ที่ไหน และจุลินทรีย์ดีกับจุลินทรีย์เสียเป็นอย่างไร

4.เพื่อรู้จักวิธีการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์

 

ประโยชน์

1.นำไปขยายเพื่อใช้ฉีดพ่นต้นไม้  หรือพืชผัก  ผลไม้

2.ใช้ดับกลิ่นเหม็น เช่น ห้องน้ำ ปลาเน่า หรือขยะเหม็น  เป็นต้น

3.นำไปเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

4.ลดการใช้สารเคมีต่างๆ  ปลอดภัยต่อสุขภาพ

5.ทำแล้วสามารถแบ่งปันกันไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้

 

อุปกรณ์

1.กะละมังขนาดใหญ่พอสมควร

2.กล้วยสุก มะละกอสุก มะม่วงสุก ฟักทอง  อย่างละ 3 กิโลกรัม

3.น้ำตาล ทรายแดง 1 กิโลกรัม

4.รำละเอียด 1 กิโลกรัม

 

 

ผู้รับผิดชอบฐาน

ทีมผู้ใหญ่ใจดี นำโดย  พี่เตียง  พี่เก๋ พี่พัช พี่ริน พี่ภูมิ