จุดเปลียนของฉัน
พัชรพล ปานพันธุ์โพธิ์

สวัสดีคะ ชื่อ เด็กหญิงอรไพลิน เดชบุญ อยู่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสัข์ ฉัน มีนิสัยขี้โมโห อารมณ์ร้อน เป็นคนตรง ๆ อยากพูดอะไรก็พูด ไม่ขอบใครก็จะไม่คุยกับคนคนนั้น ไม่ชอบทำกิจกรรมที่ลำบาก ชอบอยู่คนเดียว แต่จะอยู่กับเพื่อนที่สนิท ไม่ค่อยชอบคุยกับใครก่อน ชอบเอาแต่ใจเป็นบางที ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของใคร และก่อนมาทำกิจกรรมก็ไม่ได้โดนบังคับให้ร่วมกิจกรรม แต่ก็ยังคิดว่าไปแล้วจะเป็นอย่างไร จะลำบากไหม จะมีคนเยอะขนาดไหน แต่คิดว่ามาอยู่ใกล้ ๆ ทะเล ก็น่าจะดี

หลังทำกิจกรรม

จุดเปลี่ยนของดิฉันที่เกิดขึ้นคือ นิสัยขี้โมโหลดลง คิดก่อนพูด กล้าแสดงออกพอทำกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง มีเพื่อนเพิ่มขึ้น กล้าที่จะพูดคุยทักทาย นิสัยเอาแต่ใจลดลง แต่ก็ยังมีอยู่แต่น้อยลงกว่าเดิม และชอบทำกิจกรรมต่าง ๆ เพ มมากขึ้น รู้จักคิด และวางแผนการทำงานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และอีกอย่างก็คือ การที่เช้ามาร่วมกิจกรรมนี้ก็ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ ต่างจังหวัด เราก็ยังสามารถรู้จักและเป็นเพื่อนกันได้ ฉันมีมิตรภาพที่ดีและฉันก็มีความสุขที่ได้ทำเพื่อชุมชนและเสียสละเพิ่มมส่วนร่วม