ค่าย Amazing ban bag.. ฐานการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับชุมชน
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

­

มาดูน้องๆ กลุ่มฮักนะเชียงยืน โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จ.มหาสารคาม ที่ทำโครงการลดมลพิษดิน ช่วยสร้างการเรียนรู้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ดินเสื่อม และเคมีปนเปื้อนในร่างกาย ของตนและลูกหลาน จากการทำแปลงเกษตรพันธะสัญญาปลูกแตงแคนตาลูปเอาเมล็ดขายให้บริษัท


ความเดิมจากปีที่แล้ว น้องๆลงพื้นที่เก็บข้อมูล ดิน และข้อมูลสารพิษในเลือด สัมภาษณ์ พ่อ-แม่ และจัดกิจกรรมกับเด็กๆในชุมชนบ้านแบก "คืนข้อมูล" สร้างความตระหนักให้ชุมชนเข้าใจถึงผลกระทบจาก "เคมีปลูกแตง"


โจทย์คือ พ่อ-แม่ถามว่า...แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรเพื่อคืนชีวิตให้ดิน?น้องๆ จึงค้นคว้าหา ข้อมูล ความรู้ มาออกแบบกิจกรรมแบ่งปัน จากลูกหลานสู่ชุมชน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ทำงานกันอย่างแข็งขัน


ตอนนี้ น้องๆแกนนำ กำลังเตรียมงาน จัดสถานที่รอรับ พ่อ-แม่ และน้องๆแกนนำเยาวชน มาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพลิกฟื้นคืนชีวิตให้ดิน และป้องกันดูแลร่างกายจากสารพิษปุ๋ยยาเคมี


วันนี้มีฐานการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับชุมชน ทั้งเรื่อง

● การปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆ ทางอินทรีย์ เช่น ทำน้ำหมักจากหน่อกล้วย เหล้าขาวไล่เพลี้ย ยาไล่แมลงด้วยสะเดา สาบเสือ และยูคา การทำปุ๋ยอินทรีย์หมัก การเพาะเชื้อราโตรไคเดอม่าเพิ่มธาตุอาหารในดิน

● highlight สุดคือ ต้มน้ำรางจืดที่หาได้ตามบ้าน เด็ด-สับ-ตาก-ต้ม ล้างสารพิษ หอมอร่อย อิ่มกายอิ่มใจ­

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

19 พฤษภาคม 2557