หมอน้อย ผู้ดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
RATTANAPORN

"กลุ่มรักษ์สุขภาพ มีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุทีมีอยู่ในชุมชน หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มต้องพาคุณยายไปรับยาและวัดความดันโลหิตที่อนามัยเป็นประจำ ทำให้ได้รู้ว่าคุณตาคุณยายในชุมชนเกือบ ๘๐%ของผู้สูงอายุในชุมชนนั้น มีโรคประจำตัวเช่นเป็นความดันโลหิตสูง/ต่ำ เบาหวาน ไขมันอุดตัน โรคเหล่านั้นล้วนมาจากการมีพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและการบริโภคที่ไม่เหมาะสม พลังพลเมืองเยาวชนกลุ่มนี้จึงมีความคิดจัดทำโครงการหมอน้อย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเหล่าผู้สูงอายุในชุมชนตนเอง"


เริ่มจากการฟื้นฟูพื้นที่รกร่างมาจัดทำเป็นศูนย์สุขภาพของโครงการ ปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ หาข้อมูลและคุณประโยชน์พืชผักสมุนไพรที่มีในชุมชนนำมาจัดทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน ตลอดจนมีการประสานงานกับ อสม. ในชุมชนเพื่อยกระดับความรู้ในการรักษ์สุขภาพ ได้ศึกษาประวัติสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน ลงพื้นที่วัดความดันโลหิต และบริการน้ำดื่มสมุนไพรที่ช่วยป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน


สิ่งหนึ่งที่กระทบจิตใจพวกเรามาก ระหว่างที่ลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน คือรอยยิ้มของผู้เฒ่าผู้แก่ ความตื้นตันใจในความเอื้ออาทรของเด็กๆทำให้หลายท่านน้ำตาไหล สังคมของเรามีผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้น แต่กิจกรรมดูแลทางใจยังมีน้อยมาก พวกเราหวังว่ากิจกรรมหมอน้อยนี้ คงทำให้คนในสังคมคิดถึงสุขภาพจิตใจผู้สูงอายุกันมากขึ้น


พลังพลเมืองกลุ่มนี้เข้าใจและรักชุมชนมากขึ้น ตระหนักถึงการเอาใจเขามาใสใจเรา มีหัวใจ และความมุ่งมั่นในการทำโครงการ เรียนรู้ที่จะเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับส่วนรวม มีจิตสาธารณะนำความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ไหนชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเผยแพร่ได้กว้างขวางในชุมชน ระหว่างการทำงานได้ฝึกพูดให้กำลังใจผู้สูงอายุ เช่นเมื่อลงพื้นที่ น้องลำไยเล่าว่า มีผู้สูงอายุบางท่านกลัวว่าตนเองจะเป็นภาระแก่ลูกหลาน เยาวชนพูดให้กำลังใจผู้สูงอายุ บอกว่า “ยายไม่ต้องห่วงนะ โรคที่ยายเป็นมันจะต้องหายไม่เป็นภาระให้ใครหรอก ถ้ายายตั้งใจที่จะดูแลตนเอง”


ภาพเด็กหนุ่มสาว ลงไปดูแลสุขภาพคนเฒ่าคนแก่ คอยปลอบโยนผู้สูงอายุ เป็นภาพที่ดูแล้วสวยงาม และบ่งบอกถึงจิตใจที่เสียสละ ช่วยให้เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ในชุมชนได้ดี เมื่อจัดกิจกรรมจึงมีคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาช่วย บ้างก็นำของกินมาให้ บ้างก็จัดทำอาหารเลี้ยงและยิ้มเป็นมิตรทุกครั้งไป เป็นคุณค่าและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในใจพลเมืองเยาวชนกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่ง