เพื่อนช่วยเพื่อนแบบ Hero Herb
RATTANAPORN

กลุ่ม  Doctor  Kampong  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  สาขาการพัฒนาชุมชน  ที่สนใจเรียนรู้จากประเด็นปัญหาการแพร่ระบาดของโรคผิวหนัง (โรคหิด) ในพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เขต 9  จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดทำผิดกฎหมาย กว่า 400 ชีวิต  ปัจจุบันเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ  ได้รับการรักษาโรคผิวหนังด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ  ซึ่งยังไม่สามารถรักษาหรือยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคได้สภาพปัญหาดังกล่าว สร้างความทุกข์ทรมานจากอาการคันให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก


เยาวชนกลุ่มนี้ต้องการสร้างทางเลือกในการรักษาโรคหิดให้น้องๆ จึงริเริ่มดำเนินการศึกษาภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง  สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ตพบว่ามีผู้แปรรูป "ขมิ้นชัน" เป็นสบู่รักษาโรคดังกล่าวได้  สอบถามข้อมูลจากป้าแนบหมอบ้านในชุมชน  พบว่า "สมุนไพรทองพันช่าง"  สามารถนำมาทำเป็นสบู่เหลว  และสบู่ก้อนเพื่อรักษาโรคหิดได้ด้วย  กลุ่มจึงช่วยกันหาพันธุ์ไม้สมุนไพรทั้ง 2 ชนิด  มาทดลองปลูกแล้วนำมาแปรรูปเป็นสบู่สมุนไพร  รวมทั้งทดลองใช้ด้วยตนเองเพื่อให้มั่นใจก่อนนำสบู่ไปให้เพื่อนเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ทดลองใช้  รวมทั้งวางแผนให้เพื่อนเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ  ทำแปลงปลูกพืชสมุนไพรทั้ง 2 ชนิด  ไว้ภายในสถานควบคุม  เพื่อใช้แปรรูปเป็นสบู่รักษาโรคผิวหนังได้อย่างต่อเนื่อง


กลุ่มเยาวชน  Doctor  Kampong  มีการทำงานด้วยความท้าทายหลายด้าน  และผลักดันให้พวกเขาต้องฝึกฝนและพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง  เช่น  การยอมรับเข้าใจและเคารพให้เกียรติเพื่อนที่ก้าวพลาด  การไม่รังเกียจเพื่อนที่เป็นโรคผิวหนัง  การเสียสละเวลา  อดทน  มุ่งมั่น  ใจเย็น  ในการวางแผนขั้นตอนทำงาน  การสืบค้นหาข้อมูล  และการเข้าไปประสานงานในสถานควบคุมที่ยากต่อการเข้าออก  การสร้างทีมที่ต้องอาศัยการปลุกปลอบขวัญกำลังใจกันเอง  การทำงานให้สนุกไม่เครียดกับงานจนเกินไป รวมถึงฝึกจิตใจให้มองเห็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง ฯลฯ  การได้เรียนรู้จากเรื่องจริงสถานการณ์จริงที่ท้าทายเช่นนี้  จึงเสมือนเบ้าหลอมเยาวชนกลุ่ม  Doctor  kampong  ให้เป็นพลเมืองตัวเล็ก  หัวใจใหญ่  ที่กำลังส่องแสงให้กับสภาพปัญหาที่ถูกลืม