เสนอโครงการกับผู้ใหญ่บ้านท่าด่าน
สิงหรัตน์ ใจดา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่ม M.P.W. CONSERVATION THE FOREST ได้ไปเสนอโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชนกับผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าด่าน โดยได้ร่วมพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าด่านเกี่ยวกับที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ที่ทำโครงการนี้อย่างละเอียด ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าด่านบอกว่า กำลังจะเสนอในที่ประชุมว่าหมู่บ้านบ้านท่าด่านจะทำธนาคารขยะขึ้น เพื่อช่วยลดขยะในหมู่บ้านและสร้างรายได้จากขยะ แล้วยังช่วยปลูกจิตนึกให้คนในชุมชนอีกด้วย