เสนอโครงการกับเทศบาล
สิงหรัตน์ ใจดา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่ม M.P.W. CONSERVATION THE FOREST ได้ไปเสนอโครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชนกับเทศบาลตำบลแม่พริก โดยได้ร่วมพูดคุยกับเทศบาลตำบลแม่พริกเกี่ยวกับที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ที่ทำโครงการนี้อย่างละเอียด และขอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการขยะของทางเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลได้ให้รายละเอียด ดังนี้

1. เก็บขยะในชุมชน แล้วไถกลบ 4 ครั้งต่อ 1 ปี ซึ่งใช้วิธีไถกลบ

2. นโยบายของเทศบาล คือ ไถกลบอย่างเดียว ไม่มีการเผาหรือจัดการกับขยะที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

3. เก็บขยะโดยเฉลี่ย 5-6 ตันต่อ 1 วัน

- รถคันสีเขียวเก็บขยะ 3-4 ตันต่อ 1 วัน

- รถคันสีเหลืองเก็บขยะ 1-2 ตันต่อ 1 วัน

4. เก็บขยะทุกวันจันทร์-วันเสาร์ (ยกว้นวันอาทิตย์)

5. ส่วนมากขยะที่ชาวบ้านทิ้ง คือ ถุงพลาสติก