เก็บขยะวันละนิด จิตเเจ่มใส
พวงเพชร

ควรขยายผลให้ความรู้ไปหลายๆหมู่บ้าน