วันเด็กแห่งขาติ ปี 2558 ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
สุทิน ศิรินคร

­

เก็บภาพประทับใจมาฝากในงานวันเด็กแห่งชาติปี 58  เริ่มต้นขอแนะนำและชื่นชมความสามารถของแกนนำเยาวชนตำบลเมืองแก นายธนพล เข็มเพชร และนางสาวกนกวรรณ งอกงาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ รับบทบาทพิธีกรคู่ขวัญบนเวทีงานวันเด็กแห่งขาติ ปี 58 ทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

­

­

คุณประสิทธิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศิลา ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 แด่ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก

"ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลได้ดำเนินโครงการสานสายใยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองผ่านกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ผู้ปกครองได้ตระหนักถึงการเป็นเบ้าหลอมในการดูแลบุตรหลาน ในระดับประถมศึกษาก็ได้นำกรอบโครงงานของโรงเรียนครอบครัว มาทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ในสถานศึกษา 7 โรงเรียน ด้วยวิธีการสืบค้นชุมชน ทำโครงงานโดยมีครูภูมิปัญญาในชุมชนมาส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปรับนิสัยและทัศนคติร่วมกับผู้ปกครอง สำหรับเยาวชนในระดับหมู่บ้าน ได้พัฒนาแกนนำเยาวชนได้เรียนรู้ รุ็จักตนเอง รู้จักครอบครัวและรู้จักชุมชน ส่งเสริมให้น้องๆ ได้ทำงานร่วมกัน 12 โครงงานใน 12 หมู่บ้าน รวมทั้งจัดซุ้มนิทรรศการ 20 กิจกรรม เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าและความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเยาวชนทั้งระบบ..."

­

­

คุณจักรกฤษณ์ พาณิชย์กิจเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวสารน์จาก พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุกต์ จันทร์โอชา พร้อมคำขวัญวันเด็ก ปี 2558 "คุณธรรม นำความรู้ สู่อนาคต" นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พี่เลี้ยง และแกนนำเยาวชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำผู้ปกครอง) และผู้นำท้องถิ่น (เจ้าหน้าที่ ทต.เมืองแก) ภายใต้ความรับผิดชอบกำกับดูแลโดยท่านรองนายกฯ และปลัดฯ สุรศักดิ์ สิงห์หารในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว เพื่อเชื่อมร้อย ถักทอพลังชุมชนและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้ง 19 หมู่บ้าน

­

­

และ­ขอแสดงความยินดีกับเด็กดีและเด็กเก่ง น้องนำ้ผึ้ง แสนดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นด้านจริยธรรม และนักเรียนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และตำบลเมืองแก

­

­

­

สีสรรค์การเรียนรู้เพิ่มรอยยิ้ม ความสุข สนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558

­ภาพความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกลไกเเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองแก