เธอคือความหวัง......
สุรศักดิ์ สิงห์หาร

ปีก่อนผมขับเคลื่อนงานเด็กเล็กผ่านกิจกรรม กิน/กอด/เล่น/เล่า โดยขยายตามดูต่อไปถึงลูกศิษย์ที่ส่งต่อไปถึงอนุบาล 1-2 ผู้ปกครองเข้าใจคำว่าพัฒนาการคืออะไร สามารถเข้าใจถึงการติดตามพัฒนาการลูกหลานให้ดีขึ้น 

­แต่จุดอ่อนมี ครับ ที่ฐานเล่านิทานและฐานกอด ซึ่มาจากผู้ปกครองร้อยละ 70 เป็นคุณตา-ยาย ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเล่านิทาน ให้หลานฟังอย่างต่อเนื่อง ทักษะการอ่านไม่มีไม่สามารถดึงความสนใจให้ลูกหลานมาอ่านหนังสือ ประกอบกับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทคนิคในการสื่อสาร ยังไม่เพียงพอ

ผมนำเรื่องนี้ปรึกษาอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ท่านแนะนำให้ผมรู้จักอาจารย์ ฉี ธีรวงค์ ธนิษฐ์เวธน์ แห่งสมาคมไทสร้างสรรค์ผู้มีประสบการณ์ในการสร้างนักอ่านมาหลายปี วิธีที่เราตกผลึกร่วมกันคือ เฟ้นหานักอ่านที่มีใจและมีทักษะในการถ่ายทอด ไปอ่านหนังสือให้เด็กเล็กฟังอย่างต่อเนื่อง

­

อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์คุณสมบัตินักอ่าน เป็นน้องในชุมชนพื้น ความรู้ ป.5-ม.2 ที่มีทักษะสามารถถ่ายทอดได้ และมีวินัยในการทำงานต่อเนื่อง 300 วัน

เราเข้าไปทดสอบในชุมชน ทั้งสิ้น 11 ชุมชนมีนักอ่านเข้ามาทดสอบ 42 คน ผ่านทดสอบแค่ 8 คนคิดเป็นร้อยละ 20 ปัญหาที่น่าตกใจคือน้องระดับ ป.6 - ม.1 อ่านหนังสือไม่แตก ยังมีบางคำง่ายๆที่อ่านไม่ออกหรือนี่เป็นปัญหาที่ถูกเก็บไว้ใต้พรหมมานานยังไม่ได้รับการแก้ไข

กลุ่มเป้าหมายที่นักอ่านจะไปอ่านหนังสือให้ฟังคือ น้องเด็กปฐมวัยอายุ 2-5 ขวบ ที่เรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กและอนุบาล 

­ทีมนักอ่านต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองถึงกำหนดการอ่านห้วงเวลาในการทำงานอ่านให้น้องๆฟัง

วันนี้เราไปอ่านหนังสือให้น้องในชุมชนฟังทั้งสิ้น 77 คน อ่านให้น้องฟังวันละ 5 เล่ม
เราให้กำลังใจน้องนักอ่านว่า วันนี้เรามาช่วยน้องให้น้องเก่งขึ้น

­เสาว์ที่ผ่านมาถอดบทเรียนน้องน้องเล่าประสบการณ์ให้ฟังอย่างมีความสุข น้องนักอ่านเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวของน้องๆเด็กเล็กพอสรุปได้ดังนี้ครับ

# กล้าพูด,พูดตาม,จำหนังสือ,อ่านแซง,เดินตามไปจุดต่อไป,ไม่อยากให้นักอ่านกลับ,

ผมให้กำลังใจน้องว่าเรากำลังช่วยกันสร้างบุคลากรให้ตำบลเพราะวันนี้ น้องไม่ได้แค่มาอ่านหนังสือ แต่นี่คือการทำงาน ทั้งอ่านจดบันทึก,สังเกตุความก้าวหน้า ซึ่งน้องๆมีความหมายกับชีวิตของเด็กเล็กมาก

ต้นเดือนกรกฎาคม 59 เทศบาลจะมอบหนังสือให้ผู้ปกครองไปกระตุ้นการอ่านของน้องๆ

18 มิถุนายนนี้ เราจะอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมทักษะด้านการอ่านนิทานให้เก่งและมั่นใจในตัวเอง และบรรจุการอ่านเข้าไปในแต่ละวันให้ได้ 4 รอบเป็นอย่างต่ำ

­เดือนกรกฎาคม อบรมคลี่แผนการสอนทั้ง 44 สัปดาห์ ว่าเรียนเรื่องอะไรเอาหนังสือมาเป็นแกนกลาง คัดหนังสือให้ตรงกับประเด็นที่ทำการสอน ครั้งนี้มีอาจารย์คณะปฐมวัย มศว. ประสานมิตรมาช่วยเติมเต็มองค์ความรู้

การอบรมครั้งนี้จะเชิญชวนพี่น้อง อปท.ที่สนใจในการพัฒนาลูกหลานมาร่วม ที่ใดสนใจติดต่อผมได้นะครับ

­