"เล่าเรื่องเมืองเรา"
กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

การรวมตัวของเครือข่ายเยาวชนที่ใช้ทักษะ "สร้างสื่อ" หนังสารคดี "เล่าเรื่องราว" จากการที่ได้มีโอกาสใช้ศักยภาพตน "ลงมือทำจริง" เพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ หรืออนุรักษ์ต้นทุนต่างๆ ของชุมชน "บ้านเกิด" 

­


วันนี้ได้ดูหนังดีดี เรียนรู้เรื่องราว ที่เล่าเรื่องเมืองที่บ้านเกิดของน้องๆ หลายเรื่อง เช่น
เรื่องขี้เดียด... กลุ่มเยาวชนบ้านดอนหนองโจน จ.ร้อยเอ็ด สะท้อนภาพเยาวชนที่เห็นปัญหา และพยายามสืบค้นต้นตอของปัญหา และหาข้อมูลผลกระทบ ตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ที่จัดการสิ่งปฏิกูล เช่น ปล่อยขี้จากรถดูดส้วม ทิ้งขยะลงในป่าชุมชนใกล้ๆ ท้องนา ที่อาจจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน

เรื่องน้ำมือ... นักเรียนชาติพันธุ์ปกาเกอญอ โรงเรียนสันป่าไร่ จ.ตาก ที่รวมตัวกันลงลุมชน ศึกษาสภาพป่า พูดคุยชวนพ่อแม่ในชุมชนลดการถากถางพื้นที่ป่า เพื่อนำมาทำไร่ข้าวโพด ทำให้ได้เห็นว่า พ่อ-แม่ในชุมชนเห็นคุณค่าของผืนป่าที่จะเป็นแหล่งอาหารของลูกหลานต่อไป

เรื่องสุขจริง?... กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน จ.มหาสารคาม เล่าเรื่องปัญหาของชุมชนบ้านแบก ที่ใช้สารเคมีในการปลูกแตง แคนตาลูป ทำเกษตรพันธะสัญญา ที่ส่งผลต่อสภาพดิน และสุขภาพของพ่อ-แม่-ลูกหลาน และบทบาทของกลุ่มเยาวชนในการชวนชุมชนป้องกันตัวเองจากสารเคมี และหาทางออกในการทำเกษตรอินทรีย์

เยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนา... กลุ่มเยาวชนโรงเรียนแม่พริกวิทยา จ.ลำปาง เล่าเรื่องกลุ่มเยาวชนลงชุมชนแก้ปัญหาขยะ โดยร่วมมือกับผู้ใหญ่ในชุมชนชวนแยกขยะ และจัดทำธนาคารขยะในชุมชน

บ้านเราสงขลา... ชมรมต้นคิด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา เล่าเรื่องความผูกพันธ์ของคนในชุมชนเมืองเก่าสงขลา ย่านถนนนครนอก นครใน ถนนนางงาม สะท้อนให้เห็นภาพความ "รัก" เมืองเก่าที่คนในชุมชนสะท้อนผ่านประเด็นความห่วงใยในถนนหนทาง อาคารเก่าสถาปัตฯ แบบ ชิโน-โปรตุเกส ของชุมชนชาวจีนฮกเกี้ยน สภาพแวดล้อม ย่านร้านอาหารเก่า ซึ่งเป็น "เสน่ห์เมืองเก่า" และความเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

ปะทิว... กลุ่มเยาวชนรักคลองบางสน โรงเรียนประทิววิทยา จ.ชุมพร เล่าเรื่องราวจากพายุเกย์ที่พัดเข้าจ.ชุมชน ทำให้ทำลายบ้านเรือน นำมาสู่การอนุรักษ์ข้าวสายพันธุ์ "เหลืองประทิว" ที่กลุ่มเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ฐานอาชีพที่กำลังจะหมดไป คือ การทำนาของชุมชน รวมทั้งเห็นคุณค่าของการ แปรรูปข้าวมาสู่ อาหารชนิดอื่นๆ เช่น ขนมจีน ขนมไทยต่างๆ ท่ามกลางความรุกล้ำของฐานอาชีพสมัยใหญ่ที่เน้นบริโภคนิยม ผลิตผลจำนวนมาก ให้ได้ราคา เช่น การปลูกปาล์มน้ำมัน มากกว่าคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คนเล็กเปลี่ยนโลก กลุ่มเยาวชน ต.เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา เล่าเรื่องราวการทำงานพึ่งตนเอง ด้านต่างๆ เช่น เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกเห็ด เป็นต้น

เปลี่ยน... กลุ่มเยาวชนโรงเรียนสันป่าไร่ จ.ตาก เล่าเรื่องปัญหาขยะพลาสติกอันมากมายในชุมชน ที่มาพร้อมกับการบริโภคใหม่ๆ ของชุมชนปกาเกอญอ คนรุ่นใหม่ก็มีพฤติกรรมทิ้งง่ายๆ ข้างทางทำให้ปัญหาขยะเกลื่อนกลาด คำถามคือ คนรุ่นใหม่จะมีวิธีการในการจัดการปัญหาขยะที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนั้นอย่างไร

­

­


@กลุ่มเยาวชนภายใต้ โครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเยาวชน มูลนิธิกองทุนไทย โครงการพลังพลเมืองเยาวชน จ.สงขลา สงขลาฟอรั่ม


@ร่วมฝึกทักษะการทำสื่อสารคดี และให้คำแนะนำเพื่อสร้างสรรค์หนังโดย น้องฟิล์มโฆษก ยังฟิล์ม นานาNana Wipaphan Wongsawang ชมรม Young film maker ผู้กำกับคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว และอ.ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ 


@ร่วมด้วยพี่ใหญ่ใจดีหนุนเสริมการเรียนรู้ และถอดบทเรียนการทำงานโดย โต้ง ศุทธิวัต นัสการSuttiwat Naskan และน้องบุ๋มBoo'm Scoopipeep Es มูลนิธิสยามกัมมาจล

­