ความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือน
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

บางครั้งสมองคนเราก็ไม่สามารถจดจำเรื่องราวทุกอย่างได้หมด เมื่อใดที่จะนำมาให้ก็เกิดปัญหา นึกไม่ออก จำไม่ได้ จำได้แต่ก็ไม่ครบถ้วน หรืออาจจะจำมาแบบผิดๆก็ได้

ดังนั้นการจดบันทึกจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการจดจำเรื่องราว ข้อมูล หรือองค์ความรู้ เพื่อที่เราจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นกลับมาใช้ต่อในภายหลังได้ง่ายขึ้น และค่อนข้างครบถ้วน หรือจะเรียกได้ว่ามันคือการบำทึกความทรงจำที่เราจะไม่สามารถลืมเลือนหายไป