กิจกรรมมองช้อนมองชีวิต
คำรณ นิ่มอนงค์

­

"เราเห็นอะไรบ้างจากช้อนที่พี่ถือ. ถ้าพี่บอกว่าช้อนนี้คือชีวิตเราจะเชื่อพี่หรือเปล่า หรือพวกเราเห็นอะไร"

­

กิจกรรมมองช้อนมองชีวิต กิจกรรมเริ่มต้นก่อนนำเข้าสู่กิจกรรมการมองระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับชีวิต หยิบของใกล้ตัวมาบวกกับคำถาม และเว้นระยะเวลาให้น้องได้ฝึกคิดและค้นหาคำตอบ เพียงเท่านี้ก็เป็นจุดเริ่มของการพัฒนาทักษะการคิดของน้องแล้ว และยิ่งใครมีทักษะการตั้งคำถามที่ลงลึกได้อีกจะยิ่งพาน้องมองเห็นความเชื่อมโยงระบบที่มากขึ้น ใครคือคนใช้ช้อน ช้อนมาจากไหน ช้อนนี่เชื่อมโยงกับใครบ้าง และแต่ละคนนั้นเกี่ยวพันกันอย่างไร และบลาๆๆ ทีนี้ก็เตรียมพร้อมเข้าสู่กิจกรรมมองระบบนิเวศต่อไปละ

เมื่อเรามองสิ่งรอบตัวคือการเรียนรู้ แล้วเราจะหยิบสิ่งเหล่านั้นมาจัดการเรียนรู้อย่างไร หัวใจสำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่เรากำลังจะไปเล่นเกมอะไรกับน้อง แต่อยู่ที่เป้าหมายที่เราจะไปสร้างการเรียนรู้กับน้องคืออะไร อะไรที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้น้องไปสู่เป้าหมายนั้น ทีนี้ก็หยิบสิ่งรอบตัวเรานี่ละมาจัดกระบวนการ แต่ทางที่ดีเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมละดีที่สุด ส่วนจะหยิบสิ่งรอบๆตัวมาเสริมนั่นเสริมนี่ก็เพื่อเชื่อมให้กระบวนการของเราเข้าใกล้ชีวิตของน้องๆที่สุด

...ณ มุมหนึ่งที่สวนผึ้ง