วันนี้ไม่มีเกมครับ "มีแต่คำถาม"
คำรณ นิ่มอนงค์


     เมื่อสองวันก่อนน้องๆทีมจุ๊เมิญ ได้นัดประชุมทีมเพื่อวางแผนการนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่มาออกแบบกิจกรรมที่จะดำเนินงานต่อ ตอนแรกน้องๆบอกว่าเดี๋ยวพวกหนูจะเอาไปทำแผ่นพับแล้วแจกให้น้องๆและคนในชุมชนอ่านเพราะครูหลายท่านแนะนำมา...(มาแบบนี้อีกแล้ว)...ผมจึงต้องตั้งคำถามกับน้องอยู่พักใหญ่ จนน้องบอกว่าพี่อ้วนพวกหนูรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้ข้อมูลของพวกหนูไม่ถูกทิ้งลงถังขยะหรือพับนกเล่น

­

     วันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าการสร้างสำนึกพลเมืองต้องไม่ใช่การที่เราไปบอกให้เขาทำแบบนั้นแบบนี้ แต่เราต้องสร้างการเรียนรู้กับเขาผ่านการสร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ให้เขาได้คิดและค้นหาคำตอบ ซึ่งก็ต้องมาจากการตั้งคำถาม เพื่อพัฒนาความคิด จากที่เรามักจะไปบอกให้เด็กทำหรือสั่งให้เขาทำตามที่เราบอก เราต้องเปลี่ยนมาชวนเด็กค้นหาคำตอบของพวกเขาผ่านการตั้งคำถาม โดยพี่เลี้ยงอย่างเราทำหน้าที่คอยกระตุ้นให้เขาลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น

­

โดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนั้นพี่เลี้ยงอย่างเราต้องทำให้เขาเห็นคุณค่าของ 1)การเคารพศักยภาพของตัวเขาเอง

2)การเคารพกติกาของสังคม 

3)การเคารพในความแตกต่าง 

4)การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

­

"พี่อ้วนพวกหนูไม่ได้ทำเพื่อชุมชนอย่างเดียว แต่ยิ่งทำเท่าไหร่พวกหนูก็ได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วย...น้องปาน"

น้องก็เหมือนกระจกส่องตัวเรานั่นละเนอะ