ทีมเยาวชนทุ่งขวาง
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

"อีกหนึ่งพลังเล็กๆของน้องๆเยาวชนภาคตะวันตก ทีมเยาวชนทุ่งขวาง จังหวัดนครปฐม ที่ถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการพลัง เด็กฯโดยตรง แต่น้องๆก็ผ่านกิจกรรมนับ3 นับ4 และมีพี่ๆลงไปหนุนเสริมการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง"

เพราะเหล้า-บุหรี่ ไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปัญหาของคนในชุมชนที่ต้องลุกขึ้นมาร่วมกันดูแล ทำให้น้องๆเยาวชนทุ่งขวาง เลือกจะใช้เวลาว่างในวันหยุดลุกมาทำกิจกรรมร่วมกับพี่ๆ อสม.ในการค้นหาแนวทางการลด ละ. เลิก เหล้าและบุหรี่ในชุมชน โดยมุ่งหวังว่าชุมชนของพวกเขาจะกลายเป็นชุมชนปลอดเหล้าและบุหรี่ในอนาคต

อีกหนึ่งพลังเยาวชนภาคตะวันตกที่ช่วยยืนยันว่าหากเด็กๆคิดและลงมือทำอย่างจริงจัง พลังความดีนั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้