"จุ๊เมิญ"
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

­

"จุ๊เมิญ...ในวันที่ถูกเมิน!!! หลายคนพอได้ยินคำว่าจุ๊เมิญ คงสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่นะ ขนมหรือเปล่า หรือการแสดงละ...จะมีสักกี่คนที่รู้ว่านี่คือศูนย์รวมของศรัทธาของชาวมอญ ตัวแทนความเชื่อที่ผูกโยงไปถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ซึ่งวันนี้ ณ ชุมชนชาวมอญ บางจะเกร็ง "จุ๊เมิญ" กำลังจะกลายเป็นอดีตที่คนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายที่แฝงไว้

แต่....อย่าพึ่งกังวลไป เมื่อวันนี้มีเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งมองเห็นคุณค่านี้และตั้งใจจะบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญนี้ให้คนอื่นๆรู้ต่อ...แต่พวกเขาจะทำอย่างไรนั้น เจอกัน "นับ 5" ครับผม