"อาวุโส...OK"
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

ในยุคสมัยที่ผู้อาวุโสในชุมชนเริ่มไม่โอเคกับความเป็นอยู่และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป วันนี้มีพลังของเยาวชนกลุ่มเล็กๆที่อาสาตัวลุกขึ้นมาบอกสังคมว่าพวกหนูนี่ละจะสร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้มและความสุขกลับคืนมาให้ผู้สูงอายุในชุมชนเอง....

นั่นแน่!!!หลายคนเริ่มสงสัยว่าเพื่อนเราทีม อาวุโสโอเคเขามีวิธีการอย่างไรนะและทีมนี้เขาไปทำอะไรบ้างนั้น "นับ 5" นี้มานะ มาเจอกัน แล้วคุณจะรู้ว่า ผู้สูงอายุมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิด