ถึง...น้องๆทีมตลาดนัดวัดลาดเป้ง
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

                          

­

ฮ่าๆ…ตลาดนัดปีสองนี้ ช่างเต็มไปด้วยปัญหาจริงๆ ทั้งคนเก่าจากปีหนึ่งไม่ทำ น้องปีสองที่มาใหม่ตกลงจะทำแต่ก็ยกเลิก สุดท้ายน้องจากปีหนึ่งจึงต้องกลับมาทำอีกครั้งด้วยความรับผิดชอบที่มีอยู่ในเนื้อในตัว ที่สำคัญยังไปหาน้องๆในตำบลมาร่วมทำได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าปีนี้ตลาดนัดวัดลาดเป้งจะปิดตัวลงไปพักใหญ่กว่าจะกลับมาจัดการได้ก็ใช้เวลาในช่วงก่อนปิดโครงการ แต่น้องก็ยังพยายามหาเวลามาประชุมทีมกันเอาข้อมูลของปีหนึ่งมาคุยกัน และพยายามดูแลเรื่องอื่นๆของบ้านเกิดของเราเอง ไม่มีอะไรที่ทำได้มากไปกว่าชื่นชมมากๆครับ