ถึง...น้องๆทีมลูกหนองพลับ
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

                       

­

“สายแข็ง” ฉายานี้คงไม่มากเกินไปสำหรับทีมนี้ น้องๆเป็นทีมที่เจอพี่ๆชวนคุยบ่อยมาก ไม่ใช่ว่าน้องไม่มีความสามารถนะ แต่พี่ๆอยากให้โครงการนี้ได้เข้าไปเสริมศักยภาพที่น้องมีอยู่ เพราะโครงการที่พวกเราทำเป็นโครงการที่มีคุณค่า และต้องใช้พลังอย่างมาก พี่ๆชื่นชมในความตั้งใจของพวกเราที่อยากทำเพื่อคนภาคตะวันตกมากๆครับ วันนี้ถึงกิจกรรมที่เราตั้งใจไว้อาจจะติดขัดเรื่องระยะเวลา แต่เชื่อว่าความตั้งใจของน้องๆได้ส่งไปถึงคนในชุมชนครับ