ถึง...น้องๆทีมหญ้าสาน Gen 2
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

                           

บอกเลยว่าทีมนี้เป็นทีมที่รวบรวมน้องๆซึ่งเป็นหัวกะทิของสาขา แน่นอนเมื่อเสือหลายตัวมารวมกัน ก็ย่อมต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง และพวกเราก็ผ่านมันไปได้ จนเกิดเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงคนมาร่วมได้จำนวนมาก และสร้างความตื่นตัวให้กับคนในมหาวิทยาลัยให้หันกลับมาเห็นคุณค่าของการใช้น้ำ น้องๆน่ารักมาก นิสัยดีที่สุด และที่สำคัญน้องๆวางแผนทำกิจกรรมกันเองตามแผนได้อย่างดี ขอบคุณนะครับที่ทำให้หญ้าสานไม่หายไปจากโครงการนี้และหายไปจากมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของพวกเรา