ถึง...น้องๆทีมอาวุโสOK
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

                       

­

ทีมนี้เป็นทีมที่ทำโครงการปีที่ 2 แล้ว และตอนแรกพี่มาทำงานใหม่ๆ ก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องว่าน้องๆได้ทำโครงการเกี่ยวกับอะไรในปีที่ 1 และเมื่อได้ดูแลน้องๆทีมอาวุโส โอเค ก็เลยเริ่มหาสิ่งที่เกี่ยวกับโครงการที่น้องๆทีมอาวุโส โอเคได้ทำโครงการไปในปีที่ 1 อ่านบ้าง ไม่อ่านบ้าง แต่ก็ได้เริ่มเข้าใจในสิ่งที่น้องๆทำ ได้เห็นน้องๆนำทักษะมาปรับใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าแป้ง บู๊แนน เหม่ง เรือง ทุกคนเก่งทุกคนเลยนะ ช่วยกันทำงาน และยิ่งวันที่พี่ได้เห็นพวกเราลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ ทำให้พี่เห็นว่า พวกเรามีความตั้งใจ กล้าแสดงออก และเก่งขึ้นมากๆ พี่ดีใจนะที่ได้เป็นพี่เลี้ยงทีมพวกเราทีมอาวุโส โอเคนะ ถึงแม้บางครั้งเราอาจจะมีการงงบ้าง ไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็ขอบคุณนะที่ทำให้เราได้เรียนรู้ร่วมกันมา พี่ดีใจนะที่ได้เป็นพี่เลี้ยงพวกเรา