ถึง...น้องๆทีม A.B.G.M.T.
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

­

                      

โย่วๆถึงA.B.G.M.T เสียงหัวเราะจากการทำกิจกรรมทุกครั้งที่เราทำอะไรร่วมกัน พี่ไม่เคยลืมเลย ถามว่าเหนื่อยกายไหมถ้าจะพูดแบบไม่โกหกต้องบอกว่าเหนื่อย แล้วเหนื่อยใจไหมพี่บอกเลยว่าไม่ เมื่อใดที่น้องๆต้องการพี่ พี่ยินดีทุกครั้งไม่ว่าพี่จะว่างหรือไม่ว่างขอเพียงแค่มันช่วยไขข้อติดขัดให้น้องได้ แต่บางครั้งพี่ก็ต้องขอโทษด้วยในสิ่งที่พี่ล่วงเกินไม่ว่าจะเป็นวาจา หรือกริยาของพี่ สุดท้ายนี้พี่อยากจะบอกกับ A B G M T ว่าเราจะเป็นคนพิเศษซึ่งกันและกัน