ถึง...น้องๆทีม STT. ศรัทธาธรรม
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

                             

  

น้องทีมจุ๊เมิญ ช่วงแรกที่เราเจอกันน้องๆไม่ค่อยกล้าพูด ไม่กล้าแสดงออกเวลา ที่ต้องมาอยู่รวมกับเพื่อนๆ จากทีมอื่นๆ และน้องๆก็อยากจะอยู่กับเพื่อนไม่อยากจะแยกจากทีม แต่สิ่งที่น้องแสดงออกให้พี่ได้เห็น คือ น้องเป็นกลุ่มที่ตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้มากๆ พอเราเริ่มสนิทกันมากขึ้น ได้พูดคุยกัน น้องๆก็แสดงออกให้เห็นความตั้งใจ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะครูรุ้งที่คอยเอื้อให้น้องๆทุกคนได้ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พี่ดีใจมากๆที่เห็นน้องเติบโตจนกล้าคิด กล้าพูด และสามารถลงไปทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนได้ ภูมิใจในตัวพวกเรามากๆนะ