เวทีความคิดจาก: สินเชื่อเงินด่วน
Alex Linenko

สินเชื่อเงินด่วนจากที่พี่หมีได้กล่าวข้างต้นนะครับ ประเภทสินเชื่อมีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกัน แต่หลักๆ แล้วจะแบ่งใหญ่ๆ สำหรับคนที่ต้องการทางเลือกเอาไว้ในกรณีที่ต้องการเงินด่วนจริงๆ