วง Dialogue ถอดบทเรียนการทำงานของเหล่าทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
สมเกียรติ พุทธิจรุงวงศ์ขึ้นชื่อว่า "การพัฒนา" ไม่มีคำว่าสิ้นสุด เพื่อผลความสำเร็จที่มีคุณค่ายิ่งๆ ขึ้นไป เช่นเดียวกันกับโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเด็กเก่ง ICT ที่ดำเนินการมาถึงปี 2 และกำลังย่างเข้าสู่ปี 3 ที่ค่ำวานนี้และวันนี้เหล่าพี่ๆ คนทำงานจากเนคเทค และมูลนิธิสยามกัมมาจลได้มาจัดวง dialogue ถอดบทเรียนการทำงานร่วมกันในบรรยากาศสบายๆ เพื่อนำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดพัฒนากับการทำโครงการปีที่ 3 ให้ดียิ่งขึ้น


โจทย์การพูดคุย ได้แก่
- การทบทวนความสำเร็จที่อยากเห็นในปี 2
- การทบทวนการออกแบบกิจกรรมตลอดทั้งปี 2
- การสรุปบทเรียนแต่ละกิจกรรม ทั้งแนวคิด วิธีการ กิจกรรมที่สำเร็จ
- การร่วมกันกำหนดเป้าหมายปี 3
- ข้อเสนอเพื่อปรับแผนปี 3
- บทบาทของ coach

­เทคนิคในการเป็นโค้ชเด็กเก่ง ICT มีอะไรบ้าง ?

คำถามเปิดวง dialogue ช่วงบ่ายวันนี้ของวงถอดบทเรียนทีมทำงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ พี่ๆ ทีมงานโค้ชจากเนคเทคร่วมแลกเปลี่ยนกันอย่างไหลลื่นและออกรส เทคนิคที่นำมาแชร์ อาทิ

- การเปิดใจรับฟังเขาก่อน ค่อยๆ โฟกัสใจความสำคัญจากสิ่งที่เขาเล่า บางครั้งคำตอบที่ใช่ไม่ได้มาจากสิ่งที่เราถาม
- การสร้างความเชื่อใจให้เขาเปิดใจรับฟังคำแนะนำจากเรา
- เมื่อเห็นเป้าหมายของสิ่งที่เด็กต้องการไปถึงชัดเจนแล้ว โค้ชต้องช่วยกำกับทิศทางของเขา ไม่ให้ไขว้เขว หรือหลุดจากเปัาหมาย ทั้งคอยช่วยกลั่นกรองความคิดเห็น เลือกเฉพาะที่มีประโยชน์ให้เขานำไปปรับใช้
- การทำความรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล รู้วิธีสร้างแรงกระตุ้นที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เช่น บางคนชอบคำชมคำให้กำลังใจ ขณะที่บางคนทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
- การสังเกตและสร้างพลังให้เด็กขับเคลื่อนงานไปถึงเป้าหมายในลักษณะเสริมพลังกันและกัน

­จบลงแล้วค่ะสำหรับวง dialogue ถอดบทเรียนการทำงานของเหล่าทีมงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ พัฒนาศักยภาพเด็กเก่ง ICT ทั้งพี่ๆ ทีมงานจากเนคเทค และมูลนิธิสยามกัมมาจล เรียกได้ว่าเวทีนี้ทีมงานทุกคนต่างได้ทั้งพลังกาย พลังใจ และแผนงานโครงการปี 3 กลับไปขับเคลื่อนต่ออย่างเต็มเปี่ยมทีเดียว