จุดเปลี่ยนของเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม ตำบลหนองอียอ
วัชรพงษ์ บุญเพิ่ม

จุดเปลี่ยนของน้องๆในกลุ่มเครือข่ายแกนนำเยาวชนตำบลหนองอียอ

ก่อนทำกิจกรรม


เด็กๆหลายคนเคยสงสัยว่า ทำไมต้องมาทำกิจกรรมแบบนี้ ทำเพื่อใครทำแล้วได้อะไร นอนอยู่บ้านเฉยๆ อยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องมาวุ่นวายกับผู้คนที่ไม่รู้จักปกติก็ไม่ต้องสนใจใคร หงุดหงิดง่าย เถียงพ่อแม่ เป็นคนเอาแต่ใจตนเองไม่ชอบรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นฉันต้องถูกต้องเสมอ เป็นคนที่ไม่ค่อยตรงเวลาสำหรับการเรียนก็แค่ไปวันๆไม่เคยใส่ใจอะไรมากมายยังมีบางคนบอกว่าไม่ชอบกิจกรรมแบบนี้เพราะเป็นการบังคับให้มาเข้าร่วมในการทำกิจกรรมเฮ้อก็ทนๆทำไปก็เท่านั้น ทำงานแบบไม่มีระบบแบบแผน

หลังทำกิจกรรม


แต่จุดเปลี่ยนกลับกลายเป็นว่าหลังจากที่เด็กๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมความรู้สึกดีๆก็เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแก่ผู้อื่นมากมายแต่ก็สุขใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นจากเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย ก็กลายเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นมองโลกในแง่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักคำว่ามิตรภาพคำว่าเพื่อนมากขึ้นมีการทำงานที่เป็นระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนสนใจคนที่อยู่รอบข้างมากขึ้นรู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการทำงานในระบบทีมมีความรักสามัคคี ใจเย็นถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นคนที่ตรงต่อเวลาคอยให้คำแนะนำคนอื่นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์และมีความสุขกับงานที่ทำ

นายปริญญานาดี (ครูอ้น)พี่เลี้ยงของทีมนักถักทอชุมชน ตำบลหนองอียอ