จุดเปลี่ยนของฉัน
วัชรพงษ์ บุญเพิ่ม

ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอารมณ์ของผมและนิสัยเป็นคนที่ชอบพูดไร้สาระ หงุดหงิดง่ายแล้วถ้าโดนใครแกล้งก็จะหาทางเอาคืนให้ได้ส่วนความคิดเป็นคนที่คิดเหมือนเด็กเอาแต่ใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้ ชอบลอกการบ้านเพื่อน พฤติกรรมตอนนั้นก้เวลาที่แม่บ่นให้กับผมผมก็ชอบพูดต่อปากต่อคำเกือบทุกครั้งชอบไปโรงเรียนสายและส่วนด้านจิตรอาสาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีจิตรอาสาเท่าไหร่ทั้งในหมู่บ้านและในโรงเรียนก็ตามส่วนความภาคภูมิใจก็มีแรงจูงใจที่อยากจะทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมบ้างก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน

หลังที่เข้าร่วมกิจกรรมอารมณ์ของผมก็มีสติมากขึ้น มีความคิดโตเป็นผู้ใหญ่ลองทำการบ้านเองหากทำเองไม่ได้ก็ถามเพื่อนให้เพื่อนช่วนแนะนำส่วนความมีจิตรอาสาก็คือเราเห็นปัญหาของคนอื่นก็เกิดความอยากที่จะช่วยเหลือผุ้อื่นมากความมีจิตรอาสาของผมก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมส่วนพฤติกรรมมีการเปลี่ยนดีขึ้นจากที่เคยไปโรงเรียนสายเดี๋ยวนี้ก็ไปโรงเรียนเร็วขึ้นก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อคนอื่นและเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย

ขอบคุณครับ

นายวัชรพงษ์ บุญเพิ่ม

­

­