จุดเปลี่ยนของโครงการเยาวชนคนชอบอ่าน
จุฑาทิพย์ ศรีผิว

จุดเปลี่ยนความคิด

จากที่เป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบอยู่ร่วมกับสังคมคนเยอะ ๆเพราะกลัวเราจะด้อยกว่าคนอื่นแต่พอได้มาทำกิจกรรมก็ได้ทั้งความรู้ ความคิดการเข้าหาเด็กๆ รุ่นน้องนำกิจกรรมที่ทำไปเผยแพร่ก็เริ่มรู้สึกสนุกและมีประสบการณ์มากขึ้นระบบการคิดและกระบวนการคิดของตนเองเริ่มเปลี่ยนจากที่ทำอะไรก็นึกถึงแต่ตนเองแต่ตอนนี้เริ่มนึกถึงคนอื่นและใส่ใจคนรอบข้างมากขึ้นเริ่มคิดเริ่มคิดที่จะทำเพื่อสังคม มีขั้นตอนการทำ มีกระบวนการ มีแผนและสามารถคิดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าและเตรียมแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความคิดของตนเองมีภาวะการเป็นผู้นำที่ดีและสามารถเป็นผู้ตามที่ดีได้ยอมรับฟังความคิดเห็นต่างๆนำจุดบกพร่องของตนเองไปแก้ไข และพัฒนาตนเองให้เป็นแบบอย่างแก่น้องๆเริ่มเข้าหาคนอื่น เอาใจใส่คนรอบข้าง ไม่เอาแต่ใจตนเองมีความรับผิดขอบต่อหน้าที่และดูแลสมาขิกในทีมแบบพี่น้อง แล้วเมื่อเราเลือกมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งเรื่องการเรียน มันมีทั้งผลดีและผลเสียแก่ตัวเราเองรู้จักการแบ่งเวลาให้แก่กิจกรรม การเรียน เพื่อน และครอบครัวญาติพี่น้องรู้สึกภูมิใจในตัวเองได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ไปในทางที่ดีขึ้น ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมแม้ในบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้ รู้สึกเหนื่อย แต่ก็ยังมีกำลังใจและแรงผลักดันได้กำลังใจจากครอบครัว จากเพื่อนและกำลังใจจากคนที่ไว้ใจทำให้เราสู้และอดทนมาจนถึงทุกวันนี้ และกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังก็เป็นตัวชี้วัดทักษะในการอ่าน ความสามารถและการกล้าแสดงออกของเราด้วยและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ทำให้เรามีความสุขกับงานที่ทำ

พิมพ์ชนก  ตาละอุประ (มิ้น)

อบต.อินทร์บุรี