กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา

มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดงาน “กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา The Key of Education Reform” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแกรนด์เซ็นทรารา บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมีท่านองคมนตรี ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นประธานในการจัดงาน พร้อมกับจัดปาฐกถาเรื่อง “กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา” โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นผู้บรรยาย นำกรณีศึกษาการปฏิรูปการศึกษาจากนานาประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงอันสอดคล้องตามพระราชกระแสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถอดบทเรียนเป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย

­

­

­

­