หนังสือ บทเรียนอาสา เมื่องานอาสาสมัครเป็นหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้

 

บทเรียนอาสา เมื่องานอาสาสมัครเป็นหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้ 


จัดพิมพ์โดย ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รวมเรื่องเรียนรู้จากงานประกวดโครงการจิตอาสาต้นแบบ งานมหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปีที่ 2 (Education Volunteer Expo 2013 - 2014)

­

การค้นพบที่ยิ่งใหญ่หาใช่การพบขุมสมบัติแต่คือการค้นพบว่าตัวเรานั้นมีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไรจงออกเดินทางสู่โลกอาสาด้วยการลงมือทำจริงเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองและสังคมไปพร้อมกัน


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : บทเรียนอาสา เมื่องานอาสาสมัครเป็นหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้