มูลนิธิสยามกัมมาจล เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง IT Specialist


ตำแหน่งงาน IT Specialist

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

 1. การดูแลระบบฐานข้อมูล
  - การดูแลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลติดตามความก้าวหน้าของการทำโครงการ ในการพัฒนาครูและนักเรียน ของมูลนิธิสยามกัมมาจล
  - จัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ
 2. การดูแลเว็บไซต์
  - การดูแลเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ จำนวน 3 เว็บไซต์
 3. สนับสนุนการจัดประชุมและกิจกรรม
  - สนับสนุนงาน IT Support ในการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมออนไลน์
  - ประสานงานและทำงานร่วมกับทีม IT ของธนาคาร
 4. งานอื่น ๆ
  - ออกแบบสื่อออนไลน์
  - จัดทำเอกสารเพื่อการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอก

ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็น
 1. เข้าใจภาษาphp, JavaScript, MySQL, Jquery เป็นอย่างดี
 2. มีความเข้าใจ HTML, CSS, WordPress หรือ CMS อื่น ๆ เป็นอย่างดี
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ Abobe Photoshop, Illustrator, Lightroom ฯลฯ
 4. จบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ, ดิจิทัล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX, UI และมีตัวอย่างผลงาน Website ที่พัฒนาขึ้น หรือตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง
 6. มีความรู้ในการใช้งาน Social Media Management (SEO) บน Facebook, Youtube และ Google
 7. สามารถเป็นตัวกลาง สื่อสาร ประสานงาน สร้างความเข้าใจระหว่าง Users และ Developers ได้ 
 8. Personality : มีความยืดหยุ่นในการทำงาน, Positive Thinking, Teamwork, การทำงานภายใต้ความกดดัน, มีความรับผิดชอบ, สามารถวางแผนการทำงานและดำเนินการให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง

ผู้ที่สนใจ โปรดส่ง CV/ Resume พร้อมระบุเงินเดือนที่คาดหวัง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 มายังอีเมล info@scbf.or.th cc : Nattawut@scbf.or.th และ Jessada@scbf.or.th
ระบุหัวข้ออีเมล : ชื่อจริง_สมัครงานมูลนิธิสยามกัมมาจล
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อ โทร 02-937-9901-7