เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1 :ครูผู้สร้างคุณลักษณะที่ดีให้เด็ก

เรื่องเล่าของครูบังอร