สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง การถาม การเล่าเรื่อง

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การพูด การฟัง

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-กล้าแสดงออก

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“เรียนรู้ให้มาก ฝึกพูด ฝึกปฏิบัติ และได้กล้าแสดงออก”


นางบุษบา ใจศิลป์

นักวิชาการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่