สัญญาใจ 10 อย่างที่จะทำภายใน 3 เดือน

หลังจากออกจากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้าย จ.น่าน นายธวัชชัย ขอชัย (บังสอง) อายุ 17 ปี อบต.สลักได สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. การไหว้
  2. ปรับปรุงตนเอง
  3. ช่วยทำงานบ้าน
  4. กลับไปล้างรถ
  5. ปลูกต้นไม้
  6. จะลดเหล้า
  7. จะขยันกว่าเดิม
  8. จะลดบุหรี่
  9. เลือกเที่ยวกลางคืน
  10. พักผ่อน