สัญญาใจ 10 อย่างที่จะทำภายใน 3 เดือน

หลังจากออกจากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน นายอนิรุต สำราญกาย (บี) อายุ 19 ปี จากอบต.สลักได สัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. กลับไปกอดย่า พ่อ
  2. ช่วยพ่อทำนา
  3. ปูพื้นหน้าบ้าน ทำโรงซ่อมรถจักรยานยนต์
  4. ทำงานหาเงินไว้ซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถจักรยานยนต์
  5. นำความรู้ที่ได้รับไปทำสันทนาการให้แก่ชุมชน
  6. ชักชวนเพื่อน ๆ ที่ไม่ได้เรียน / ว่างงาน ชวนมาเข้ากิจกรรม
  7. เลิกเกเร เลิกสารเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า เที่ยวน้อยลง
  8. ช่วยพ่อ ย่า ทำความสะอาดบ้าน
  9. ช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
  10. คิดว่าอยากเรียนต่อและไปถ่ายบัตรประชาชน