สัญญาใจ 10 อย่าง ทำให้ได้ภายใน 3 เดือน

สัญญาใจ 10 อย่าง ทำให้ได้ภายใน 3 เดือน

หลังจาก "หาญพล เที่ยงตรง (แบงค์)" อายุ 19 ปี เยาวชนจากตำบลสลักได ได้เข้าร่วมเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองจากภายในสู่ภายนอก จากค่าย 21 วัน : ค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) เมื่อวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน เรียบร้อยแล้ว ก่อนกลับบ้านได้มีสัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

 1. เป็นคนดีของสังคม
 2. สวดมนต์ไหว้พระ
 3. กอดพ่อ กอดแม่
 4. ตกแต่งบ้าน
 5. ปลูกต้นไม้
 6. ช่วยงานที่บ้าน
 7. ลดบุหรี่
 8. ลดเหล้า
 9. ลดเที่ยว
 10. เก็บออม

 • และเข้าร่วมโครงการ "ฝึกทักษะอาชีพซ่อมรถจักรยานยนต์ เด็กนอกระบบและในระบบ หมู่ที่ 1,3,11,13" ตำบลสลักได โดยมีความใฝ่ฝันในอนาคตที่สอดคล้องกับโครงการที่พัฒนาตนเองร่วมกับอบต.สลักไดด้วย"อยากมีอาชีพทำเกี่ยวกับอะไหล่ยานยนต์"