10 อย่างที่ทำ สัญญาใจ 3 เดือน หลังค่าย

หลังจากเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งภายในและภายนอกจากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. ,สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) , มูลนิธิสยามกัมจล "กรวิชญ์ การกระสัง (เบ็ค)" อายุ 15 ปี เยาวชนจาก ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ให้คำมั่นสัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  1. ไหว้พ่อ
  2. นอนให้อิ่ม
  3. เดินรอบหมู่บ้านวันละสองรอบ
  4. ทำงาน
  5. ไปสมัครเรียน
  6. ไปเอาวุฒิการศึกษา ม. 3
  7. ชวนเพื่อน ๆ เรียนด้วยกัน
  8. เดินป่าแถวบ้าน นอนในป่า
  9. ไปเปิดบัญชี เก็บเงินรอเรียนต่อ
  10. เปลี่ยนนิสัยตัวเอง