21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลังจากออกจากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนท้องถิ่น 21 วัน ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน นายอนิรุต สำราญกาย (บี) อายุ 19 ปี จากอบต.สลักได สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายดังนี้

21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

“ตั้งแต่วันแรกที่ผมมา ผมได้รับความรู้สึกดี ๆ ที่ค่ายนี้ และพบเพื่อนใหม่ ๆ และได้รับความรักจากพ่อฮัก แม่ฮัก ได้เรียนรู้การนั่งสมาธิ อยู่กับตัวเองและต้องลุกแต่เช้าเพื่อทำวัตรสวดมนต์และเริ่มเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 21 สิ่งที่ได้เรียนรู้ การทำสมาธิ การทำสมาธิอยู่คนเดียว ความมุ่งมั่น อดทน การก้าวข้ามความกลัว การรับรู้ความรู้สึกของคนอื่น การรับรู้ความรู้สึกของตัวเอง การรับรู้ประสบการณ์จากที่พี่ ๆ มาสอน การศึกษาธรรมชาติ การทำสมุนไพร และการก้าวข้ามเส้น สิ่งที่ตัวเองเคยทำในอดีต การเล่าประสบการณ์ เส้นทางของตนเองให้เพื่อนฟังว่าเรารู้สึกอย่างไร และสุดท้าย ผมรู้สึกประทับใจในการอยู่ร่วมกันของเพื่อน ๆ ทุกคน และรู้สึกอยากอยู่ด้วยกันตลอดไป”