21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หลังจากได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองทั้งภายในและภายนอก จากค่ายพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา 25 อปท. จังหวัดสุรินทร์ (ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค) ระหว่างวันที่ 1- 21 ตุลาคม 2562 ณ หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำห้วยสามสบ ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , กสศ. ,สถาบันยุวโพธิชน , สกสว. , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) , มูลนิธิสยามกัมจล"กรวิชญ์ การกระสัง (แบ็ค)"อายุ 15 ปี เยาวชนจาก ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ให้สะท้อนการเรียนรู้ให้ฟัง......

21 วัน กับการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้นำเยาวชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

“ก่อนมาเข้าค่ายครั้งนี้ ผมเป็นเด็กนอกระบบ ไม่ได้เรียน นิสัยไม่ดี เกเร ไม่เชื่อตามกฏ ไม่ฟังคนอื่น ชอบตีกันแล้ว น้า กับ พี่ ๆ ก็ชวนมาอบรมที่นี่ ผมรู้สึกมีความท้าทายดี ผมก็เลยมาด้วย มาถึงวันแรกก็ยังเมาค้างอยู่ครับไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ อยากกลับบ้าน พอมาวันที่สอง เริ่มมีเพื่อน ๆ เริ่มมีการทำกิจกรรม ทำให้เริ่มชอบ มีกฏ กติกา ก็รับได้อยู่ ๆ ไป ปรับตัวไปเรื่อย ๆ จนได้ไปทำสมาธิ ที่ไปกิจกรรมที่ป่า (กิจกรรมนิเวศวิทยา) ทำให้รู้สึกสงบไม่คิดมาก ทำให้มีเวลาคิดเรื่องราวที่ผ่านมา หาแนวทางการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงจนได้ไปเดินป่าอีกครั้ง ทำให้มีความสามัคคี ได้รู้ความคิดของแต่ละคน ทำให้ยิ่งเพิ่มทางเลือกในการดำเนินชีวิตมากขึ้นอยู่ที่นี่ก็ดีนะครับ มีการให้บอกเรื่องราว เล่าประสบการณ์ ทำให้มีเรื่องราวดี ๆ ว่าในชีวิตครั้งหนึ่งพวกเราเคยอยู่ด้วยกัน มีความสุขด้วยกัน เวลาผมไปที่ไหน ผมก็จะจดจำช่วงเวลานี้ไว้เสมอ และสิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องการฝึกจับประเด็น ใจความสำคัญ รู้จักความงามของธรรมชาติ”

สิ่งที่ได้เรียนรู้เรื่องการฝึกจับ

ประเด็น ใจความสำคัญ รู้จัก

ความงามของธรรมชาติ

และ “แบ็ค” ได้ให้คำมั่นสัญญากับตนเองว่าจะต้องทำ 10 อย่างนี้ ให้ได้ภายใน 3 เดือน

  • ไหว้พ่อ
  • นอนให้อิ่ม
  • เดินรอบหมู่บ้านวันละสองรอบ
  • ทำงาน
  • ไปสมัครเรียน
  • ไปเอาวุฒิการศึกษา ม. 3
  • ชวนเพื่อน ๆ เรียนด้วยกัน
  • เดินป่าแถวบ้าน นอนในป่า
  • ไปเปิดบัญชี เก็บเงินรอเรียนต่อ
  • เปลี่ยนนิสัยตัวเอง