เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

เรื่องเล่าจากค่ายถอดบทเรียนโครงงานพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

...............................................

เด็กหญิงบุณฑริกา เกิดเหมาะ (น้ำข้าว)

องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่

ชื่อน้ำข้าว ความถนัด กีฬา วาดภาพ ร้องเพลง ต่อยมวย และรำ จุดอ่อนเรื่องการทำงานบ้าน ดูห้าวไปหน่อยเลยไม่มีใครชอบ เพื่อนที่ร่วมทำโครงงานมีข้าว แพร แนท โยพิมพ์ มายด์

ถ้าในชุมชนที่เห็นคือ ขยะเยอะมากเพราะอะไรน่ะหรอ เพราะทุกคนทิ้งขยะไม่ถูกที่ คนกลุ่มนั้นอาจ ไม่คิดว่าขยะมีประโยชน์ ซึ่งเค้าไม่คิดเลยว่าขยะคือเงิน เช่น ขวดใส ถ้าแยกขายได้ ก็จะได้กิโลกรัมละ 7 บาทส่วนขวดพาสติกได้กิโลกรัมละ 11 บาท กระดาษที่ขาย จะได้กิโลกรัมละ 5 บาท เราสามารถทำขยะให้กลายเป็นเงินได้

อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับขยะ ใช้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด เพราะขยะเป็นปัญหาที่ใหญ่มาก อยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้ไม่เหนื่อยมาก ทำโครงงานคือโครงงานชื่อว่าบ้านจัดสรรขยะ มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน ข้าวเป็นคนสำรวจพื้นที่ผิด เอกสาร เจมส์ ดูแลการอบรม เป็นคนจัดอบรมพูด ให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ลงพื้นที่เก็บขยะ และมีการถอดบทเรียนหลังการทำกิจกรรม แพรทำหน้าที่ดีมาก มีการจัดบอร์ดเข้าร่วมอบรม ชวนทุกคนเล่นเกมและเก็บขยะ และมาถอดบทเรียนกับข้าว แนทช่วยแพรจัดบอร์ด หน้าที่ที่เหลือก็เหมือนทุกๆ คน

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเรา เครียดกลัวงานไม่เสร็จ ท้อไม่มีใครช่วยงาน ทำให้เหนื่อยรำคาญ เบื่อนั่งพิมพ์งานทั้งวัน กับคนอื่น เรื่องมากเอาแต่ใจไม่สนใจงานไม่ตรงต่อเวลาผิดนัด มีการแก้ปัญหากับสิ่งเหล่านี้ ตัวเราเองชอบฟังเพลงเหนื่อยก็นอนนั่งพักให้สมองโล่งแล้วทำต่อ มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจ ว่าเราทุกคนต้องทำงานอย่างตั้งใจ มีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเป็นกันเอง และเรานั้นได้รู้สึกดีมากเมื่อเราทำงานจนสำเร็จ จะมีผลดีทั้งตัวเราและชุมชน

ประโยชน์ของโครงการ ทุกคนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทุกคุณค่าที่จะร่วมมือกล้าที่จะพูดคุยกล้า ที่จะแสดงความคิดเห็น ได้ความรู้เพิ่มเติม แบ่งปันความคิดที่แปลกใหม่ ในหัวข้อเดียวกัน คอยให้ความร่วมมือกัน อยากขอโทษทุกคนที่บางครั้ง เค้าอาจจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เพราะเครียดและขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือให้ช่วยงานมาตลอดและให้อภัยทุกคำพูดที่แทงใจเรา