สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

­

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง / การเขียน

-การเล่าเรื่อง / การถาม

-การจับประเด็น / การสรุปประเด็น

-การขมวดข้อมูล

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การทำงานเป็นทีม

-การมีกระบวนการกลุ่ม

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-วิทยากรมีความเป็นกันเอง

-ทุกคนเปิดใจ (ปัญหา / อุปสรรค)

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“รอยยิ้มคือความสำเร็จ”

­

นางธัญธรณ์ พจนะแก้ว

ครู กศน. อำเภอจอมพระ / ทีมพี่เลี้ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนิท อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่