จักรพล มรดกบรรพต : แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ตาก

นายจักรพล มรดกบรรพต  แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ตาก


นายจักรพล มรดกบรรพต หรือจักร แกนนำเยาวชนในโครงการการหนุนเสริมศักยภาพนักวิจัยเยาวชนชาติพันธุ์รุ่นใหม่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จักรได้มาเข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่ารู้จักกับอาจารย์ชิ (สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ โค้ชพัฒนาพลเมืองเยาวชน) ตั้งแต่ตอนที่ตนเองเรียนอยู่ชั้นปี 2 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาเขตเชียงใหม่) ตอนนั้นจักรทำโครงการเกี่ยวกับ ปกาเกอะญอในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งได้เชิญอาจารย์ชิมาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจึงทำให้จักรมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ชิมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งตนเองเรียนจบและได้มาทำโครงการร่วมกับอาจารย์ชิอีกครั้ง

โครงการที่จักรทำมีชื่อว่า “โครงการการใช้กีฬาในการสร้างพลังความร่วมมือเครือข่ายเยาวชนเทือกเขาเบอบาตูความคาดหวังของจักรในการทำโครงการนี้ ไม่ใช่แค่เพียงการรวมกลุ่มเยาวชนจาก 6 ชุมชนที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาเบอบาตู เพื่อช่วยกันปกป้องที่ดินทำกินร่วมกันเท่านั้น แต่จักรคาดหวังว่าอยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเยาวชนทั้ง 6 ชุมชนด้วย เพราะว่าก่อนหน้านี้มักมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งจนเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจักรบอกว่า ตนเองทนไม่ได้และไม่ชอบการทะเลาะกันมาก ๆ เพราะว่าพวกเราอาศัยอยู่บนเทือกเขาเดียวกัน

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้จักรและเพื่อน ๆ เลือกที่จะใช้ “กีฬา” มาเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของเยาวชนทั้ง 6 ชุมชน ซึ่งทุกครั้งหลังการเล่นกีฬา จักรบอกกับเราว่าจะมีการตั้งวงเพื่อถอดบทเรียนร่วมกัน เปิดใจคุยกัน จนกระทั่งความสัมพันธ์ของเยาวชนเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ

จักรเล่าต่อว่า ถึงแม้ว่าการทำโครงการจะต้องพบเจอปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่ยากลำบากมาแต่ตลอด เนื่องจากบนเขาไม่ค่อยมีสัญญาณ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนโครงการของพวกเขาเลย

นอกจากนี้ จักรเล่าต่ออีกว่า โครงการนี้ทำให้ตนเองได้รับประสบการณ์มากมาย รวมถึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของตนเองในเรื่องของการวางตัวและการเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วย ‘ผมมีความเข้าใจในคนอื่นมากขึ้น เพราะปกติผมนิสัยอีกแบบนึง แต่พอไปทำโครงการ Active Citizen กับ อ.ชิ ก็ได้เห็นว่าน้อง ๆ มันมีความฝัน เราต้องวางตัวในฐานะที่เราแก่กว่าคนอื่น ๆ เราต้องเข้าใจเขาด้วย’

หลังจากโครงการสิ้นสุดลงแล้ว จักรบอกกับเราว่ากลุ่มเยาวชนเบอบาตูก็ยังคงที่จะขับเคลื่อนงานในชุมชนของตนเองอยู่ ส่วนตัวของจักรเองก็กำลังจะทำเรื่องการจัดการขยะในชุมชน โดยกำลังเขียนโครงการเพื่อขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการดำเนินโครงการต่อไปให้สำเร็จ และอีกเรื่องที่เขาคิดไว้ว่าจะทำก็คือ การทำป้ายเตือนการใช้รถใช้ถนนในชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถชนเด็กจนเสียชีวิตบ่อยครั้ง ซึ่งเขาไม่อยากให้มันเกิดการสูญเสียขึ้นอีกแล้ว

สุดท้าย จักรบอกกับเราว่า ในอนาคตเขาอยากจะเป็นผู้นำชุมชน เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชุมชนและพัฒนาชุมชนของเขาให้ดีขึ้นต่อไป ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อที่วันหนึ่งเขาจะได้เป็นผู้นำของชุมชนตามที่ตั้งใจไว้ในที่สุด