เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

เรื่องเล่าจาก“ประสบการณ์และบทเรียนการทำงานเยาวชน”

นายสุวิชา ใจมั่น

นักวิชาการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา อำเภอบัวเชค จังหวัดสุรินทร์

ฝึกการเล่าเรื่องด้วยวิธีเขียนในเวที”การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน :

การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย” วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563


“ส่งต่อความห่วงใย จากใจพี่ถึงน้อง”

ประสบการณ์เริ่มต้น จากที่ผมได้เป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในชนบท ที่มีความยากลำบากมากในการเข้าถึง เพราะบริบทส่วนใหญ่จะอยู่รายล้อมด้วยภูเขา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำไร่มันสัมปะหลัง ยางพารา ดังนั้นเด็กนักเรียนในพื้นที่ก็จะต้องไปทำงานช่วยพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่

แล้วการทำงานในโรงเรียน ก็ได้ค้นพบปัญหา คือ จำนวนเด็กมาเรียนแต่ละวันจะมีจำนวนที่ไม่สม่ำเสมอ แล้วมีกรณีหนึ่งคือ มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ขาดเรียนเป็นประจำ จนผมเริ่มจะสงสัยว่าเด็กไปไหนทำไมขาดเรียน จนผมได้ลงพื้นที่เพื่ออยากทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กมีสาเหตุมาจากอะไร จนในที่สุดก็ทราบว่า เด็กขาดเรียนเพราะเด็กต้องทำงานเพื่อหารายได้ในการมาซึ่งข้าวและอาหารในแต่ละวัน ซึ่งเด็กจะต้องออกไปทำงานทุกวัน

วิธีคิด ต้องช่วยเหลือเด็กคนนี้ให้ได้ ผมก็เลยสอบถามเค้าว่าอยากให้ช่วยอะไร กว่าจะนำเด็กมาเรียนและช่วยเหลือเค้าได้ถูก

สิ่งที่ได้เรียนรู้ ต้องเข้าถึงเด็กแล้วจะค้นพบทางออก#

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่ ­