​สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

­

  • สะท้อนจากนักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การเข้าถึงเยาวชน วิธีการเข้าหาเด็กและเยาวชน

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-แนวคิดของพี่เลี้ยง การวางแผนการดำเนินการว่าเริ่มต้นการทำงานอย่างไร เข้าถึงใครก่อนอันดับแรก

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“เปิดใจรับฟังความคิดของเด็กและเยาวชน เปิดโอกาส”


นางศิระประภา รำจวน

ครู คศ.1

องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่