สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

­

  • สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ทักษะในการเข้าใจและการชักชวนเด็กเข้าร่วมกิจกรรมและการกลับเข้าสู่ระบบการเรียน

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การฟังเพราะการฟังถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาของผู้ที่เป็นเด็กด้อยโอกาส และความต้องการความช่วยเหลือ

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การใช้แนวคิดที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้นำมาปรับใช้ในพื้นที่

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“หัวใจเดียวกัน”

­

นายไพบูรณ์ พรมชาติ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่