​สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การรับฟังอย่างตั้งใจ

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การพูดสื่อสาร การพูดโน้มน้าว

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-การรับรู้กรณีศึกษา case ตัวอย่าง ทำให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งค่อนข้างตรงกับเยาวชนในพื้นที่ ปรับใช้ในการเข้าหา

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

"ได้ก็ดี ไม่ได้ก็ดี แต่จะทำให้ดีที่สุด"


นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่