สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

­

  • สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-การฟัง

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-การจับประเด็น

3.สิ่งที่เราประทับใจและอยากนำไปใช้ในงาน (ใช้อย่างไร)

-ประทับใจพิธีกรค่ะ สอนดีเข้าใจง่าย จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานค่ะ และบางกิจกรรมก็ใช้ได้กับตัวเอง

4.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

"ได้ประสบการณ์หลาย ๆ อย่าง จากวิทยากร และเพื่อน ๆ จากต่างพื้นที่ ได้ฟัง ได้เล่าเรื่องราวดี ๆ สู่ กันฟัง ที่สำคัญได้เรียนรู้ การฟัง การจับประเด็น การถอดบทเรียน”


นางสาวจิรนันท์ เครือจันทร์

ครูผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่