สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

  • สะท้อนการเรียนรู้นักถักทอชุมชนสุรินทร์

1.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราทำได้ดี

-ความรู้หรือทักษะการเข้าถึงเด็กต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้มากที่สุด ให้เขาไว้ใจ

2.ความรู้หรือทักษะอะไรที่เราต้องการพัฒนาเพิ่ม

-อยากฝึก อยากได้การเรียนรู้ การเชื่อมหน่วยงานอื่น

3.บทเรียนสำคัญของการเรียนรู้

“อุปสรรคมีแต่ไม่ท้อ ท่องไว้เด็กน้อยรออยู่”


นายมุพกร สายกระสุน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

.................

เวที "การเพิ่มสมรรถนะนักถักทอชุมชน : การจัดการความรู้และการเป็นคุณอำนวย"

วันที่ 20 – 22 มกราคม 2563

­

ติดตามชมกิจกรรมในเวทีได้ที่นี่